Agentura práce Reality Vzdělávání Poradenství O nás

společnost Scique consulting, s. r. o. vlastní mimo jiné agenturu práce (dle rozhodnutí MPSV čj.: 2007/54357-412) specializující se především na zprostředkování zaměstnání pro oblast informačních a komunikačních technologií, zejména díky nadstandardním vztahům naší společnosti s předními softwarovými a telekomunikačními firmami, dalšími společnostmi a institucemi sídlícími v Plzeňském kraji a na území Prahy. Ve stejném územním a kvalitativním rozsahu samozřejmě zajišťujeme zprostředkování zaměstnání i v jiných oborech, a to dle aktuální nabídky. Nabízíme též možnost externím spolupracovníkům přechod od jiné firmy k nám za výhodnějších platových podmínek.
Co nabízíme?
V současné době se orientujeme zejména SW vývojáře, analytiky a test analytiky formou agenturního zaměstnání (vysvětlení pojmu viz níže). Vzhledem k vysoké poptávce po těchto profesích, hledáme další uchazeče nejen pro obor ICT technologií, ale i z jiných oborů (např. ekonomika, marketing, apod.) včetně čerstvých absolventů vysokých škol.

Co je "agentura práce"?
Agentura práce funguje na pracovním trhu především jako zprostředkovatel ve smyslu ustanovení § 58 a násl. zákona číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, jehož hlavní činností je zejména zprostředkovávat pro své zaměstnance práci vykonávanou u uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, jež práci přiděluje a dohlíží na její provedení.
   Byť je tedy zaměstnanec v pracovněprávním vztahu k agentuře práce, faktickým zaměstnavatelem, který tomuto zaměstnanci přiděluje práci, udílí závazné pokyny a na výkon práce dohlíží je třetí osoba (tzv. uživatel), u které je zaměstnanec k výkonu práce dočasně umístěn, a to na základě dohody uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem, zcela ve smyslu ustanovení § 308 a § 309 zákoníku práce (z. č. 262/2006 Sb., v platném znění).
   Výhoda pro uživatele spočívá v tom, že poměrně obsáhlou pracovně právní agendu zastává agentura práce, navíc může, téměř okamžitě, ukončit spolupráci s dodaným zaměstnancem bez nutnosti složitě rozvazovat pracovní poměr dle příslušného ustanovení zákoníku práce - jedná se tedy o tzv. outsourcing, který se stává stále populárnějším nástrojem k zajištění pracovních sil na trhu práce.
   Na druhou stranu jsou všechny ochranné prvky pracovního práva vůči zaměstnanci zachovány, neboť formálním zaměstnavatelem zůstává, i po ukončení spolupráce zaměstnance a uživatele, agentura práce. Dříve byla nutnost mít příslušné povolení k provozování agentury práce obcházena aplikací ust. § 38 odst. 4 z. č. 65/1965 Sb.(dříve účinný zákoník práce). Nyní to však již možné není a každá osoba provozující zprostředkování zaměstnání musí mít příslušné povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí, které vykonává nad činností agentury dozor.
V nejbližší době připravujeme online nabídku zaměstnání pro uchazeče a též nabídku zaměstnanců různých oborů pro zájemce z řad firem.
Ing. Radek Cibulka
    e-mail: radek.cibulka@scique.eu
    tel.: +420 732 120 016

JUDr. Tomáš Vacík
    e-mail: tomas.vacik@scique.eu
    tel.: +420 777 981 224

 

Všechna práva vyhrazena Scique Consulting, s.r.o. © 2007-2008
Aktualizováno: 26.1.2008